Geowłókniny separacyjne

Geowłókniny separacyjne przeznaczone są do rozdzielenie warstw konstrukcyjnych konstrukcji ziemnych. Zapobiegają przed ich przemieszaniem się przez co zwiększąją trwałość konstrukcji i pozwalanją na redukcję grubości warstw.


Miejsca stosowania:

  • drogi i dojazdy
  • ścieżki piesze i rowerowe
  • parkingi i place obciążone ruchem
  • boiska sportowe (drenaż warstwowy)
  • place do jazdy konnej
  • drenaże murów oporowych
  • zapory, wały, groble i inne konstrukcje hydrotechniczne
  • tarasy i dachy odwrócone
  • ograniczenie przerastania roślinIstotne parametry techniczne:

szerokość - 2 lub 4 m
wytrzymałość wzdłuż/wszerz pasma
odporność na przebicie (CBR)
wodoprzepuszczalność
umowny wymiar porów

Sortuj wg: